nejnovější knihy
nejčtenější knihy
  putování knih
  kde se nejvíc točí

   Knihotoč - mecenáši

   Knihotoč hledá mecenáše

   Knihotoč® iniciuje a podporuje putování knih mezi čtenáři. Je to česká varianta akce bookcrossing, která již několik let běží v USA a šíří se po světě. Pro vlastní verzi hry označené jasně i českým názvem jsme se rozhodli zejména proto, že knihy v češtině mají větší naději putovat mezi Čechy, než cestovat po zeměkouli. Nicméně uvítáme, pokud se knihy z knihotoče dostanou i do zahraničí.

   Knihotoč běží od února 2004, točí značný počet knih. Tuto časově neomezenou akci pořádá Občanské sdružení pro iliteraturu (podrobně o jeho činnosti viz níže). Veškerou organizaci zajišťují členové Občanského sdružení pro iliteraturu bez nároku na finanční ohodnocení. Některé náležitosti knihotoče ovšem lze bez finančního zázemí zařizovat těžko, nebo vůbec (poštovné, doména, tisk potřebných materiálů, návrh, zřízení a provoz webu, atd.).

   Proto děkujeme těm, kdo přispěli k realizaci a fungování akce knihotoč, případně její webové stránky.
   - Grafický návrh nálepek, cestovního lístku, pohlednice sponzoroval autor Jakub Krč: Lacerta (Jakub Krč): www.sazba.cz
   - Na nákup domény přispěl nejmenovaný dárce. Protože však doménu mezitím zakoupil pan Jiří Kouba a knihotoči ji bez nároku na úhradu věnoval, finanční dar nejmenovaného dárce bude na jeho pokyn využit pro jiný účel: částečné uhrazení faktury autorky grafického návrhu webové stránky knihotoc.cz Šárky Wohlmuthové.

   Děkujeme četným nakladatelům, kteří často velmi bohatými knižními dary podpořili myšlenku a průběh knihotoče.
   Děkujeme Francouzskému institutu v Praze za poskytnutí štědrého knižního daru do knihotoče a bezplatnému propůjčení prostor kavárny pro zahájení akce.
   Děkujeme Britské radě za poskytnutí knižního daru do knihotoče.

   Děkujeme těm knihotočařům, kteří knihy opravdu točí a nenechávají je doma v knihovně.

   Další rozvoj knihotoče můžete podpořit i vy, pokud poukážete jakoukoli finanční částku na firemní účet 403014001/2400 s uvedením variabilního symbolu K. Podrobnosti můžete s námi domluvit na iliteratura@seznam.cz.

    

   Hlavním zaměřením Občanského sdružení pro iliteraturu je vydávání internetového magazínu/zpravodajství o literatuře české i světové (nejen té, která vychází v českých překladech): www.iliteratura.cz, podrobně o projektu
   Občanské sdružení pro iliteraturu tvoří lidé sdružení kolem vydávání www.iliteratura.cz. Je to společnost nezisková, veškeré získané subvence zdaleka nepokryjí ani náklady na honoráře přispěvatelům internetového magazínu.