nejnovější knihy
nejčtenější knihy
putování knih
kde se nejvíc točí
  • Poliklinika Horníkova - přízemí
  • Poliklinika Horníkova - 1. patro
  • Bernaříkova, v průchodu

Knihotoč

KDO KNIHOTOČ POŘÁDÁ?

Knihotoč je česká varianta akce, která probíhá již několik let v USA (www.bookcrossing.com), Francii a Itálii (www.passe-livre.com) a šíří se po celém světě. Český knihotoč organizuje Občanské sdružení pro iliteraturu, jehož hlavní aktivitou je vydávání internetového literárního časopisu www.iliteratura.cz.